Menu

Nieuws

Centrum voor Autisme krijgt eigen tuin

Rosmalen ('s Hertogenbosch): Het Land van Coudewater is volop in ontwikkeling. Hoewel een aantal gebouwen wordt gesloopt blijft ongeveer een tiental monumentale gebouwen gespaard. Voor de meeste is al een toekomstige bestemming terwijl andere gebruikers die al huurden dat blijven doen. Dat geldt voorlopig ook voor het Specialistisch Centrum voor Autisme van het GGZ. Voorlopig, omdat er plannen zijn om het Centrum in Boekel te huisvesten. Voor teamleider Ronnie Sanders geen reden nieuwe initiatieven achterwege te laten.

door Herman van Dinther

Hoewel GGZ gebouwen en ondergrond van Coudewater verkocht aan de VOF Land van Coudewater, betekent dat niet dat er helemaal geen activiteiten van GGZ meer zijn.
Hans Hartman, gebiedsontwikkelaar van het Land van Coudewater, onderstreept de goede verhoudingen met de vroegere eigenaar.
“Zo hoorden we op enig moment van Ronnie dat hij activiteiten wilde uitbreiden en ruimte zocht voor een moestuin. De tuin en de kas die er in het verleden waren moesten wijken bij de verhuizing van de Golfbaan. Het was een heel passen en meten om voor een moestuin een geschikte plek te vinden op grond welke de komende jaren nodig is voor nieuwe kabels en leidingen of bouw. Maar het is gelukt.”

Ideale plek
Ronnie (44) “Het stuk grond dat wij nu van het Land van Coudewater tot onze beschikking hebben gekregen ligt op een ideale plek, namelijk bij gebouw Emma waarin we onze 29 bewoners met autisme huisvesten. De activiteiten voor de autistische bewoners zijn zo’n tien jaar geleden op kleine schaal begonnen. Kort na de start ben ik hier ongeveer negen jaar geleden als verpleegkundige begonnen. Eind 2017 is het Specialistisch Centrum voor Autisme verhuisd van De Beemden naar het voormalige kloostergebouw Emma. Daar verblijven nu 29 bewoners permanent en behandelen wij ambulante cliënten poliklinisch.

Spanningsboog
De kwetsbaarheid bij autistische mensen uit zich veelal in de sociale interactie, communicatie, flexibiliteit in denken en handelen en in het filteren en integreren van informatie. Op al deze gebieden begeleiden en behandelen wij onze bewoners en bieden wij zoveel mogelijk structuur en voorspelbaarheid in hun dagelijks leven. In de overgang van de levensfases komen deze kwetsbaarheden vaak nadrukkelijker naar boven. Het overgrote deel van onze bewoners heeft de leeftijd van twintig tot vijfendertig jaar.
In die fase gaan mensen werken in de maatschappij en moeten zij nadrukkelijk presteren. Een deel van onze bewoners is in deze fase uitgevallen met klachten als burn-out of overspannenheid, terwijl de onderliggende kwetsbaarheid pas daarna is gediagnostiseerd. Maar de meerderheid is al in de schoolperiode uitgevallen en gediagnostiseerd. Het is de kunst om de spanningsboog voor onze bewoners niet te groot te laten worden zodat zij zo optimaal mogelijk functioneren. Wij hebben een boven regionale opnamefunctie, dat wil zeggen dat bewoners uit alle windstreken komen. In Nederland zijn er bij collega instellingen zo’n tweehonderd bedden beschikbaar voor deze opvang.

Dagbesteding
Ons streven is dat we het voor elkaar krijgen dat zij op termijn met lichtere zorg toe kunnen. Een dag delen we op in een aantal onderdelen waarbij behandeling, dagbesteding en begeleiding de hoofdmoten zijn. Voor al deze onderdelen hebben we specialisten in huis waaronder psychologen, psychiaters, verpleegkundigen en gaan we voor fitness naar Berlicum en voor sporten naar Sporthal De Hazelaar.
Voor de dagbesteding hebben we hier op Coudewater allerlei projecten maar werken we ook samen met bedrijven die iets te bieden hebben op het gebied van geschikte activiteiten. Dit tot volle tevredenheid van die bedrijven en ook van ons, dat geeft immers voldoening.

Wisselwerking
Hans: “De Boerderij, vroeger restaurant en feestruimte, hebben we nu ingericht als projectkantoor en ontvangstruimte. Natuurlijk moet dat ook schoongehouden worden. Een bewoner van het Centrum wilde dat graag doen maar dan zonder in contact te hoeven komen met anderen. Nu krijgen we toch gaandeweg wat contact en je ziet haar helemaal opleven.
We hechten aan een goede wisselwerking tussen het Land van Coudewater en de activiteiten van het GGZ. In het kader van de dagbesteding is er nu een man bezig met het fatsoeneren van Villa Milla de Kampen. Het was in dit gebouw een grote troep door illegaal gebruik. We hebben materiaal zoals handschoenen, helmen, kruiwagens en andere benodigdheden beschikbaar gesteld en doen zo aan een nuttige kruisbestuiving.”
Ronnie: “Juist de tuin die we nu aanleggen en de kas die er staat bieden alle ruimte voor meerdere bewoners om daarin actief te zijn. De groenten die we straks oogsten gebruiken we dan weer in onze keuken bij de bereiding van de lunches en avondmaaltijden. We verzorgen trouwens ook lunches voor enkele huurders die op dit landgoed werken. Dat zijn dan resultaten die ons sterken in de gedachte dat goede dagbesteding heel zinvol is voor groei van eigenwaarde van de bewoners.”