Menu

Nieuws

Ecologische verbindingszone

De dieren van Coudewater

Ondanks dat de woningen nog niet af zijn is Landgoed Coudewater nu al het nest, de broedplaats en het thuis van vele bewoners, groot en klein. Zo wonen op het landgoed naast vele insecten, egels en kikkers ook eekhoorns, salamanders, steenmarters, reigers, aalscholvers, mussen en vele andere dieren. Tussen het landgoed en de golfbaan is het foerageergebied van een familie dassen gesitueerd. Met hun dassenburcht in de boszone maken zij ook deel uit van de bewoners op het landgoed. Sommige van hen woonden in de vervallen gebouwen op het terrein die zijn gesloopt, neem bijvoorbeeld de vleermuis. Voor hen is passend nieuw onderdak gecreëerd.

Ecologische verbindingszone

Op het landgoed wordt ook nieuw groen ontwikkeld om de dieren de ruimte te geven. Aan de zuidzijde wordt een ecologische verbindingszone gerealiseerd om ervoor te zorgen dat onder andere de kamsalamander extra leefruimte krijgt. Wanneer straks alle woningen gebouwd zijn, heeft het landgoed een lager bebouwingspercentage dan dat voorheen het geval was. Zo wordt Landgoed Coudewater voor iedereen een fijne plek om te wonen.